Çarşamba, Temmuz 24, 2024
20 °c
Beysehir

Beyşehir Ekonomisi

Beyşehir Ekonomisi

1. MEVCUT DURUM

1.1.MEVCUT DURUM ANALİZİ

1.1.1 Coğrafi Durum

Beyşehir İlçesi, Konya ilinin Akdeniz kesiminde Göller Bölgesi’nde ve Orta Toroslar arkasındaki kısımda yer almıştır. İlçeyi doğusundan Konya Merkezi, batısından Şarkikaraağaç, Eğirdir ve Sütçüler İlçeleri, kuzeyinden Ilgın, Doğanhisar ve Hüyük İlçeleri, güneyinden Seydişehir ve Derebucak ilçeleri kuşatmıştır. En güney kısmından 65 km uzaklıkta olan Akdeniz’den duvar gibi yükselen Toros Dağları ile ayrılmaktadır. Beyşehir’den Konya-Isparta, Konya-Antalya devlet yolları geçmektedir.

Hidrolojik ve Hidrojeolojik Yapı

1.1.2.1 Beyşehir Gölü

Beyşehir ilçesinin kuzeyinde, Şarkîkaraağaç ilçesinin güneyinde, Sultan ile Anamas Dağları arasındaki tektonik çukurlukta yer alan ülkenin en büyük tatlı su gölüdür. Beyşehir Gölü, Van ve Tuz Göllerinden sonra Türkiye’nin 3. büyük gölüdür. Gölün uzunluğu 45 Km, genişliği de (Muhtelif yerlerden) 10–25 Km arasında değişmektedir. Derinliği 10 metreye kadar ulaşmaktadır. Göl alanı toplam 653 km²’dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1116 metredir. Gölü besleyen 27 adet çay ve dere vardır. Göl yeraltı su kaynakları ve Toroslardan akan kar ve yağmur suları ile beslenmektedir.

Üstün peyzaj güzellikleri ile Konya İli Beyşehir İlçesi sınırları içerisinde bulunan bir milli parktır. 11.01.1993 yılında Beyşehir Gölü ve çevresindeki Kızıldağ Milli Parkı ile bütünleşen alanlar I-II-III. derece doğal sit alanı olarak Bakanlar Kurulu’nun 93/4020 sayılı kararıyla ve 13.7.1993-1710 tarih ve sayısı ile milli park olarak ilan edilmiştir. Karagöl Gür, Bayatan, Absıngır, Karadiken Sazlıkları,Sevindik Gölü,Üzümlü Göleti bulunmaktadır.

1.1 İdari Yapı

İlçe, merkezle birlikte 19 belediye ve 37 adet köyden oluşmaktadır.

1.1.1 Nüfus Değişimi

İlçenin, cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze, nüfus değişimi Tablo 2’de gösterilmiştir.

Yıl İlçe Merkezi Köy-Kasabalar Toplam Nüfus
1927 3578 36367 38925
1935 2620 44766 47386
1940 2947 47758 50705
1950 3173 53153 56316
1960 5833 66287 72120
1970 8980 90085 99065
1975 14116 99169 113285
1980 15359 92359 107718
1985 21241 99113 120354
1990 30412 63153 93565
Yıl İlçe Merkezi Köy-Kasabalar Toplam Nüfus
1997 40508 64902 105410
2000 41312 76832 118144
2007 32799 39913 72712
2008 31598 38719 70317
2009 32525 38044 70569
2010 33895 36502 70397
2011 34741 35525 69966

2.2 Sosyal Yapı

1.1.1 Konut Durumu

Beyşehir ilçesi çok eski bir kuruluşa sahip olmakla beraber en eski mahallesi İçerişehir mahallesidir. 1970’li yıllarda köylerden şehre göçün hızlanması ile ilçe merkezi gelişmeye ve genişlemeye başlamış, yurt dışında çalışan işçi sayısının artmasıyla yeni evler plana uygun modern olarak yapılmış ve halen yapılmaktadır. 1980’li yıllarda konut kooperatifçiliği yaygınlaşarak devam etmiş, en son 464 TOKİ evi yapılmıştır.

1.1.2  Sosyal Yaşam

Genelde geçimi tarıma dayalı olan Beyşehir insanı çağın olanakları dâhilinde evlerinde ve işyerlerinde modern araç ve gereçlerden yararlanmaktadırlar. Yöreye has bir giysi ve yöresel bir dili bulunmamaktadır. İlçe merkezi, köy ve kasabalardaki 129 dernek faaliyette olup halkın derneklerle ilişkileri kayda değer seviyededir.

Beyşehir insanının yeniliğe açık olmakla beraber tarihten gelen dini ahlaki yapısı eğitimin etkisi ile beşeri yapısında tutuculuk göze çarpmaktadır.

1.1.3 Sağlık

Beyşehir Devlet Hastanesi’nin eski binası 1955 yıllarında sağlık merkezi şeklinde yapılmıştır. Daha sonra ilavelerle 1969 yılında 36 yataklı hastane şekline getirilmiştir. 1984 yılında ise bu hastane ihtiyaca cevap vermeyince 100 yataklı bir hastanenin yapımına karar verilmiş, hastane Devlet–Vatandaş işbirliği ile bitirilerek 1988 yılında hizmete hazır hale getirilmiştir. 136 yataklı yeni bina 4 kat ve 4 bloktan oluşmaktadır.

İlçe merkezinde ayrıca Verem Savaş Dispanseri, Ana Çocuk Sağlığı, Nüfus Planlama Merkezi, (18) Sağlık Ocağı ve (18) Sağlık evi bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar dışında (1) Özel Diyaliz Merkezi hizmet vermektedir.

1.3 Eğitim ve Kültür Durumu

Eğitim, Kültür ve Tarihi Gelişimi: Beyşehir eski bir sanat ve kültür merkezi olup uygarlığa hizmet etmiş birçok kavimin gelip geçtiği bir yerdir. İlçe genelinde okuryazar oranı % 89,44’tür. Okullaşma oranında Devlet-Vatandaş işbirliği sayesinde iyi bir dereceye ulaşmıştır. Halen dört de özel dershane mevcuttur. İlçedeki okullaşma ve okuryazar oranları şöyledir:

Okullaşma Oranları:

Okul Öncesi Eğitimde Okullaşma Oranı %89

İlköğretim Okullarında Okullaşma oranı %98

Ortaöğretim Kurumlarında Okullaşma Oranı  %83

Okur Yazar Oranı:

İlçede Okuryazar Oranı %93

Erkeklerde Okuryazar Oranı %97,5

Kadınlarda Okuryazar Oranı %88

1.3.1  İlk ve Orta Öğretim

İlçede İlk ve Ortaöğretim kurumlarında toplam 836 öğretmen, 14707 öğrenci ve 660 derslik bulunmaktadır. 2 adet Bağımsız anaokulu, 40 tane ilköğretim okulu,14 tane ortaöğretim okulu, 3 tane yaygın eğitim kurumu faaliyette olup ilçemiz bünyesinde Fen Lisesi yapımı başlamıştır.

1.3.2 Yüksek Okullar

İlçe merkezinde ve Huğlu kasabasında olmak üzere Selçuk Üniversitesine bağlı olarak1 adet İşletme Fakültesi, 2 adet Yüksekokul ile 2 adet Meslek Yüksekokulu vardır.

1.3.2.1  Beyşehir Meslek Yüksekokulu

İşletme, İşletme 2. öğretim, Vergi Uygulamaları, Vergi Uygulamaları 2. öğretim, Turist Rehberliği, Turist Rehberliği 2. öğretimAğırlama Hizmetleri, Ağırlama Hizmetleri 2. öğretimSeyahat Hizmetleri, Pazarlama, Bankacılık bölümlerinden oluşmaktadır. Öğrenci sayısı 1586 dir.  Yüksekokulun hemen bitişiğinde 500 kişilik yurt mevcuttur.

Yüksekokulda Okul Müdürü dahil 33’u Akademik, 9’u İdari, 9’u da Yardımcı Hizmetler sınıfında personel bulunmaktadır.

1.3.2.2 .  Huğlu Meslek Yüksekokulu

Makine, Makine Resim, Makine 2. Öğretim, Bilgisayar teknolojileri ve eğitim programı olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.  Öğrenci sayısı 469 dur. Okul kendi binasında eğitim görmektedir. Yurt sorunu vardır.

1.3.3  Özel Eğitim Kurumları

İlçede 1 adet Özel Okul, 4 adet dershane, 3 adet özel eğitim kursu, 2 adet de sürücü kursu bulunmaktadır:

1- Özel İlköğretim Okulları: Özel Gönül İlköğretim Okulları

2- Dershaneler: 4 adet dershane eğitim vermektedir.

3- Özel Eğitim Kursları (Rehabilitasyon Merkezleri)

4- Sürücü Kursları:2 adet sürücü kursu bulunmaktadır.

1.3.4 Yurtlar

1 adet özel, 12 adet derneklere ait olmak üzere, orta öğretim ve yüksek öğrenim öğrencilerine hizmet veren toplam 13 adet yurt bulunmaktadır.

1.3.5  Basımevi

İlçe Merkezinde 4 adet Basımevi (Matbaa) faaliyet göstermektedir. İlçe de Beyşehir’in Sesi, Göl Gazetesi, İlkhaber Gazetesi adı altında günlük 3 gazete yayınlanmaktadır.

1.3.6  Kitap Evleri

İlçe merkezinde ve merkeze bağlı Doğanbey, Yenidoğan ve Huğlu Kasabalarında Halk Kütüphaneleri vardır. Merkez Kütüphanede 21.458, Kasaba Kütüphanelerinde 26.988 olmak üzere toplam 48.446 adet kitap mevcuttur. Kütüphanelerde yılda Ortalama 101.602 okuyucuyu bulmaktadır.20 Adet Bilgisayarla Internet hizmeti sunulmaktadır.

1.3.7  Sinema

İlçede sinema bulunmamaktadır. Türkiye de televizyon yayınlarının gelişmesine paralel olarak İlçede hemen hemen tüm programlar izlendiğinden (Özel TV yayınları dâhil) sinema izleyicisi ortadan kalkmıştır.

1.3.8  Spor

İlçede Spora karşı ilgi oldukça fazladır. Bakanlığa bağlı olarak 1 adet kapalı spor salonu, 1 adet açık stat vardır. Bunlardan başka vatandaş tarafından yapılan 4 adet halı saha vardır. Beyşehir’ in Konya 1. Amatör kümesinde oynayan Beyşehir Belediye Spor kulübü vardır.

1.3.9  Folklor

Bölgeye has folklor yoktur. Çeşitli yörelerin folklorları öğrenciler tarafından oynanmaktadır.

1.4  Ekonomik Durum:

Sektörler 1990 2000
ZİRAAT, AVCILIK, ORMANCILIK, BALIKÇILIK 34220 41824
MADEN 109 32
TOPLUMHİZMETLERİ 3725 4643
İNŞAAT 1689 1405
ELEKTRİK GAZ VE SU (EGS) 82 86
TİCARET 2260 2340
MALİ KURU İŞ. HİZM. 499 524
ULAŞTIRMA HAB. VE DEPOLAMA (UHD) 965 630
İMALAT SANAYİ 3276 3886
İYİ TANIMLANMAMIŞ FAALİYETLER 205 13
TOPLAM 44770 55383

1990 ve 2000 yılları arasında Tablo 7’de de görüldüğü gibi Beyşehir’de işgücünde artış yaşanmıştır. 1990 yılında ziraat, avcılık, ormancılık ve balıkçılık sektörü birinci sırada toplum hizmetleri sektörü ikinci sıradayken 2000 yılında da bu konumlarını korumuşlardır.

İlçe Ekonomisinde başta ziraat sektörü bundan sonra da toplum hizmetleri, imalat sanayi ve ticaret önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda besiciliğin önemi artmıştır. İlçede beslenen hayvanlar genelde yerli ırktan olup, bunlar koyun, keçi, sığır, eşek, at, manda, kümes hayvanlarıdır.

İlçe Merkezinde Tarım Köy İşleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğüne bağlı, suni tohumlama, örtü altı sebzecilik, bağcılık, arıcılık, süt inekçiliği üretimi çalışmaları yapılmaktadır.

1.4.1  Kooperatifler

İlçede 33 adet kooperatif bulunmaktadır. Aşağıda kooperatif grupları ve sayıları gösterilmiştir:

1- Av Tüfeği Üretim Kooperatifi : 1
2- Sulama Kooperatifi : 9
3- Tarımsal Kalkınma Kooperatifi : 19
4- Tıbbi Malzeme Üretim Kooperatifi : 1
5- Motorlu Taşıyıcılar : 1
6- Esnaf Kefalet : 2

 

1.4.2.Sanayi : Beyşehir sanayi 3 temel başlık altında kısaca anlatılmaya çalışılmıştır. 

1.Tekstil Sanayi ve Dokumacılık: Akkanat Holding’in 1996 yılında, istihdamı Anadolu’ya yaymak amacıyla, Beyşehir’de yaptığı Beyteks Entegre Tekstil fabrikası ilçe ekonomisine büyük canlılık kazandırmıştır. Beyteks 322.000 m2 alan üzerinde, 75.000 m2‘lik bir kapalı alana sahip modern bir entegre tekstil tesisidir. Teknolojinin en son imkanları kullanılarak, ham pamuğun işlenmesi ile konfeksiyon üretimi yapan Beyteks, Beyşehir’de kurulan ilk ve en büyük sanayi tesisidir.  Beyteks ürettiği markalı ürünlerle Beyşehir’in adını dünya pazarlarına duyurmakta, üretiminin tümünü ihraç etmektedir.

Beyşehir el sanatları yönünden de zengin bir kültüre sahiptir. Uzun yıllar Selçuklular hakimiyetinde kalan Beyşehir’de Kilim ve Dokumalarda Selçuklu motifleri hakimdir. Günümüzde ise dokumacılık Doğanbey Kasabasında yöresel motiflerle dokuma tezgâhlarında kilim ve battaniye üretimi yapılarak yaşatılmaktadır.

2.Silah ve Av Sanayi : Beyşehir Av silahları alanında ününü dünyaya duyurmuştur. İlçeye bağlı Huğlu, Kasabasında 1914 yılında eski silahların tamiri ile başlayan sanat, giderek yaygınlaşmış ve 1962 yılında Huğlu Av Tüfekleri

Kooperatifi’nin kuruluşu ile birlikte seri üretime başlanmıştır. Tek namlulu alttan kırma tüfeklerle başlayan üretime zamanla çift kırma eklenmiş yıllar ilerledikçe kapasite genişlemiştir. Süperpoze ve otomatik model üretimleri yapılmıştır. Ayrıca Üzümlü ve

Gencek Kasabalarında av silahları üreten kooperatif ve özel firmalar bulunmaktadır. Bu kasabalarda bulunan Av sanayi tesislerinde teknolojinin son imkânları ile üretilen yapısı ve işlemeleri ile de zarif bir sanat eseri olan kaliteli av tüfekleri dünya pazarlarında aranılan bir marka durumuna gelmiştir.

Beyşehir Kaymakamlığı tarafından Huğlu Av Tüfekleri üretim ve pazarlama kapasitesi artırılması için Mevka tarafından 15.000.Tl.’lik proje kabul edilmiştir ve sözleşme aşamasındadır.

 1. Andrezit – Granit ve MermerBeyşehir’in doğal zenginliklerinden biri de madencilik alanındadır. Linyit ve barit yönünden zengin olan bölgemizde ayrıca krom madeni, mermer yatakları, tuğla, kiremit ve seramik toprak sanayi hammaddeleri bulunmaktadır. İlçemizin  muhtelif yerlerinde bulunan ocaklardan çıkarılan andezit taşı “Beyşehir Andezit taşı” olarak yoğunlukla tercih edilerek yaygın şekilde park, bahçe düzenlemeleri ile bina süslemelerinde kullanılmaktadır, ayrıca ilçeden ve dışarıdan gelen hammadde mermeri işleyen sayılan gün geçtikçe artan işletmeler bulunmakta, ülkemizde yapılan üretim yurt içi ve yurt dışına pazarlanmaktadır.

 

2 BEYŞEHİRDE SİLAH VE MERMER SEKTÖRLERİ İHRACAT BİLGİLERİ

 

MERMER SEKTÖRÜ:

Firma adı ürünler İhracat istihdam İhracat  Yapılan ülkeler
Kasapoğlu Mermer Traverten, bej mermer 400.000. USD. 30 kişi Çin,Endonezya,Hindistan,AB D
Takavcı Mermer Traverten,mermer 500.000.USD 50 kişi ABD, G.Kore, Mısır, Almanya, İsrail
Selçuklu Mermer Bej mermer 894.000.USD 40 kişi ABD,G.Afrika, Avusturalya,Hindistan
Toplam Mermer,traverten 1.794.000.USD 120 kişi

 SİLAH SANAYİ: (2010 yılı bilgileridir)

İHRACAT YAPAN FİRMA SAYISI  : 56

İHRACAT TUTARI                          :32.749.201.USD

İSTİHDAM SAYISI                           :1197 KİŞİ

İHRACAT YAPILAN ÜLKELER      : ABD, IRAK, PAKİSTAN, SURİYE, LİBYA

2.4.3. Tarım ve Hayvancılık

İlçenin toplam 271.209 hektar alanı olup bunun 61.554 hektarı tarım alanıdır. Bu alanın 19146 hektarında sulu ve 42407 hektarında ise kuru tarım yapılmaktadır. Tarımda makineleşmeye gidilmiş ilaçlama ve gübreleme artarak kullanmaya başlamış, bu gelişmeye paralel olarak verim artırılmıştır. Tahıl üretiminde başta buğday, arpa, çavdar ve yulaf gelmektedir. Ayrıca baklagillerden nohut, fasulye, mercimek üretilmektedir. Ticaret ve endüstri bitkilerinde, patates, şeker pancarı, haşhaş, ayçiçeği, kuru soğan önde gelmektedir. 2009 yılı son kayıtlarına göre 25.690 adet Büyükbaş ve 7.500 adet küçükbaş hayvan beslenmektedir. Beyşehir Gölünde sazan, sudak ve kadife balık türleri mevcuttur. 2009 yılında toplam 2221 ton balık üretimi yapılmış ekonomiye yaklaşık 725.000 TL. lik katkıda bulunulmuştur.

İlçede 61.800 hektarlık ormanlık alan bulunmakta olup, ilçe alanının yaklaşık %47,12 lik bir bölümü ormanlarla kaplıdır. İlçe sınırları içerisinde Beyşehir ve Kızıldağ olarak 2 adet milli park, ayrıca Beyşehir Gölünün dolmasının engellenmesi amacıyla 4 adet muhafaza ormanı bulunmaktadır.

2.4.4 Kültür ve Turizm

Beyşehir ve çevresi tarihi eserler bakımından çok zengin bir nitelik taşır. Siyasi kültürel ve ekonomik alandaki hareketlilik tarihi eserlerin oluşmasında önemli rol oynamıştır. Türk-İslam kültürünün yeşermesi, oldukça güzel eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Anılan eserlerin varlığı, milli değerleri yansıtması açısından da büyük önem taşımakla beraber bölgedeki Türk Kültürü gerçeğini de omuzlamaktadır. Öyle ki; damla damla biriken bu eserler, Anadolu’ya Türk-İslam kültürü mührünü vurmuştur.

 

Önemli Tarihi Eserler

1- Beyşehir Kalesi: Beyşehir Kalesi, Gölün güneydoğu köşesinde eski Beyşehir çayının şimdiki kanal köprüsünün yakınındadır. Kalenin bir kapısı ile bilhassa Göl etrafındaki bazı duvar kalıntıları kalmıştır.

2- Eşrefoğlu Cami: Cami Kale ile sarıldığı için İçerişehir denilen yerde ve aynı adı taşıyan mahallededir. Cami kuzeyden güneye doğru uzanmış dikdörtgen bir plan üzerine yapılmıştır. Yapıda bir çeşit kumlu taş kullanılmıştır. Selçuklu Hakanı Sultan SANCAR’ın emriyle 1134 yılında yaptırılmış, Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından 1297 yılında bugünkü şekliyle yeniden inşa ettirilmiştir.

3- Eşrefoğlu Türbesi: Caminin doğusundadır. Eşrefoğlu 1.Süleyman Bey’ de buraya gömülmüştür.

4- İsimsiz Türbe: Cami yanında olup yalnızca kapısı kalmıştır.

5- Taş Medrese: Cami batısında kalıp yalnızca kapısı kalmıştır.

6- İçerişehir Hamamı: Hamam İçerişehir’dedir. Kalenin kuzeyine açılan kapısına girdikten ve meydanı geçtikten sonra sağdadır. Hamam Selçuklu hamam mimarisinin bize ayakta kalan muvaffak örneklerinden biridir.

7- Bedesten (Bezistan): Hamamın Karşısındadır.1451 yılında Osmanlılar tarafından kapalı çarşı olarak yaptırılmıştır.25 metre uzunluğunda 12 metre enindedir.

8- Eflatunpınar  (Hitit Çeşmesi) : M.Ö. 1300,1200 yılları arasında yapılmış kutsal bir Hitit Anıtıdır. Lahit taşına işlenen tanrı kabartmaları ile süslüdür. 7 metre eninde 4 metre yüksekliğinde olan bu abide 14 muazzam taştan ibarettir.

9- Fasıllar Köyü: Beyşehir’ in 18 km. doğusundadır. Sibel Bizans devirlerine ait birçok eserleri kapsayan Misthia Kenti harabeleri buradadır. Bunlardan ayrı HititRoma ve Bizans devirlerine ait eserler vardır. Burada Hitit Anıtı, Likypanus Anıtı, Bereket Anıtı ve Dieskuhlar adlı anıtlarda bulunmaktadır.

10-  Kubadabat Sarayı: Kubadabat Sarayı Beyşehir’in batısında ve Beyşehir Gölü’nün güneyinde, Gölyaka Köyü’nün 1,5 km kuzeyinde sahildedir. Yazın Beyşehir Gölü’nün güneyinde her çeşit vasıta ile gidilebilir.

11-  Kız Kulesi: Kubadabat karşısında Göl içerisinde bir kaya üzerine Alaaddin Keykubat tarafından Harem dairesi olarak inşa ettirilmiştir.

2.4.5 Maden Kaynakları

İlçedeki mevcut madenler Tablo16’da verilmiştir. İlçemizde Pınarbaşı, İlmen, Keçiköy, Zıvarık köyleri yakınlarında barit madeni çıkarılmakta ve işlenmekte, Huğlu kasabası yakınlarında krom çıkarılmakta, Damlapınar Tocak Yaylası civarında kaloen, Dülger Kışlağında, Bentonit çıkarılmaktadır. Hüyük çevresinde tuğla ve kiremit için toprak çıkarılmaktadır. Yine bölgemizde mermer, andezit gibi doğal taşlar çıkarılmakta Beyşehir Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda işlenmektedir.

2.5  Ulaştırma ve Altyapı

2.5.1  Kara Yolu Ulaşımı ve Altyapı

Beyşehir İlçesi ulaşım yönünden önemli bir yol kavşağıdır. Konya-IspartaAntalya ve Seydişehir merkezine 4 ayrı asfalt yolla bağlıdır. Beyşehir-Konya Karayolu 92 Km’dir. Seydişehir’e 33 Km, ilçeye uzaklığı 57 Km olan Şarkîkaraağaç İlçesi üzerinden Isparta’ya 172 Km’dir. 107 Km lik bir yolla Akseki’ye oradan da Manavgat ilçesi üzerinden Antalya iline 286 Km. dir.

İlçenin tüm köy ve kasabaları kış ve yaz aylarında açık tutulabilecek yollarla merkeze bağlıdır. İlçeye bağlı en uzak yerleşim birimi 58 Km ile Gölyaka Kasabası, en yakın yerleşim birimi olarak ise 3 Km ile Küçükafşar köyüdür.

Konya- Beyşehir arasında duble yol çalışmaları devam etmekte olup 2014 yılı içerisinde yol tamamen hizmete girecektir. Ayrıca Gembos yolu olarakta adlandırılan Antalya yolu çalışmaları da devam etmektedir.

2.6 Mahalli İdareler

2.6.1  İlçe Özel İdare

İlçe Özel İdare Müdürlüğünün hizmet verdiği bina kendi binasıdır. Alt katı daire üst katı ise Arşiv, Depo ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu olarak kullanılmaktadır. Konya İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermektedir.

Avdancık Köyüne Soğuk Hava Deposu yapmıştır.

2.6.2  Köyler

Halen İlçeye bağlı olarak 37 köy vardır. Bu köylerden;

Kanalizasyon  : 26 köyde var 7 köyde yoktur.(Göl kenarında bulunan köyler; Ağılönü,Hüseyinler,Yunuslar,köylerinin kanalizasyon inşaatları devam etmekte olup, İsaköy ihale edilmiş fakat ödenek yetersizliğinden işe başlanamamıştır.)

İçme Suyu Şebekesi : Tüm köylerde vardır.

Asfalt : Tüm köylerde vardır.
Sağlık Evi : 15 köyde var 22 köyde yoktur.
Köy konağı : 31 köyde var 6 köyde yoktur.
W C : 26 köyde var 11 köyde yoktur.
Elektrik : Tüm köylerde vardır.
Telefon : Tüm köylerde vardır.

 

 

2.6.3  Belediyeler

İlçeye bağlı merkezle birlikte 19 belediye vardır.

İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması sonuçları:

ü 2004 yılında DPT tarafından gerçekleştirilen “İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması” sonuçlarına göre Beyşehir, 872 ilçe içerisinde 0,05353 sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi ile 312. sırada yer almıştır.[1]

ü Beyşehir,  2004 yılında gerçekleştirilen aynı araştırmada Konya ili ilçeleri içerisinde 6. sırada yer almaktadır.[2]

 1. GZFT ANALİZİ

İlçenin GZFT analizinin yapılması amacıyla 25.12.2009 tarihinde bir toplantı yapılmıştır. Söz konusu toplantıya ilçedeki yetkili kişilerden gelenlerinden oluşan  69  kişi katılmış ve bir çalışma gerçekleştirilmiştir.. Bu verilerin yazılı olarak verilmesinin yanı sıra bölgedeki eksiklikler sözlü olarak da tartışılmış çözüm yolları aranmış, bölgeye ait veriler toplanmış ve bölgenin öncelikleri istişare edilmiştir. GZFT analizinde ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün  “Beyşehir Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Hükümleri”  çalışmasından ayrıca Sertaç Güngör ve Mükerrem Arslan’ın hazırlamış oldukları “ Turizm ve Rekreasyon Stratejileri İçin Swot Analizi, Görsel Kalite Değerlendirmesi, Turizm Tesislerinin Beğenilirliği ve Turizm Tesisleri Durum Analizi Uygulaması: Beyşehir İlçesi Örneği ” çalışmasından yararlanılmıştır. GZFT analizinden çıkarılan başlıklar Tablo 20’de verilmiştir.

Tablo 20:  G Z F T Analizi Tablosu

Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar

Turizm:

•  Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan, Beyşehir Gölünün varlığı,

•    Nehir ve dereler,

•    Barındırdığı manzara seyir noktaları.

•     Açık ve yeşil alanlar,

•     Doğal (bozulmamış) güzellikler,

•   Farklı çağlarda yapılmış tarihi eserler,  Yaban hayati,

•    Göl ve derelerde balıkçılık imkânı,

•    Yöreye özgü endemik flora,

•   Uluslar  arası öneme sahip mağaralar,

•  Temiz hava.

Coğrafi Konumu ve Ulaşımı:

•    Ulusal ana ulaşım ağı içerisinde olma,

•   Çevreye göre sahip olduğu ılıman iklim,

•   Pek çok farklı rekreasyon ve turizm tipine olanak sağlayan topoğrafik

yapı,

•      Düşük nem miktarı.

 

 

Turizm:

•     Ticari tanıtım olmaması,

•  Konaklama tesislerinin sayı ve hizmet çeşitliliğinin yetersizliği,

•     Bölgedeki mağaraların tanıtım eksikliği.

•     Kalifiye eleman eksikliği.

Coğrafi Konumu ve Ulaşımı:

•  Toplu taşımanın  ilçe içinde yetersizliği,

•  Göl içi ulaşım olmaması,

•   İlçe ve çevre turlarının azlığı,

•   Otobüsle ulaşımın düzensizliği,

•   Havaalanına uzaklık,

•   Göl çevresindeki yolların dar oluşu.

 

Alt Yapı, Eğitim, Kültür:

•     Arkeolojik alanlara ulaşımın zorluğu,

•     Tanıtım ve  trafik işaretlerinin yetersizliği,

•     Karayollarının kötü satıh kaplaması.

• Oto ve Karavanlar için park alanı olmaması,

•     Kentteki ticari dokunun çok yönlü olmaması,

•     İlçe ve Belde Belediyelerin bütçe

Alt Yapı, Eğitim, Kültür:

•     Aşırı kalabalık olmama,

•     İlçede 2 adet meslek yüksekokulunun varlığı,

•     Yöresel el ve yemek sanatları,

•     Yılda bir düzenlenen festivaller,

•     Bozulmamış doğal ortam ve yaban yasam alanları,

•     Halkın turizm faaliyetlerine ilgisi.

Ekonomi:

•     Tarımsal üretim (bitkisel üretim, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık) potansiyelinin zenginliği ve potansiyel ürün çeşitliliği,

•     Ucuz kırsal işgücü potansiyeli,

•     İlçede sulama problemlerinin olmayışı,

•       Ulaşım, haberleşme ve elektrik altyapısının önemli ölçüde tamamlanmış olması.

yetersizliği,

•     Turizm ve rekreasyon potansiyeli olan alanların bir kısmının henüz farkına varılmaması ve temel altyapı hizmetlerinin götürülmemiş olması. Ekonomi:

•     İlçe ürünlerinin ve turizm imkanlarının  pazarlanması

konusundaki eksiklikler,  Tarımın yapısal sorunları:

•     Tarımsal eğitim ve yayın hizmetleri ile işbirliği konusundaki yetersizlikler,

•     Kalite ve standartlara uyum konusunda güçlükler,

•     Tarım-sanayi entegrasyonu ve pazarlama faaliyetlerinde etkinlik sorunları,

•     Sermaye   ve        mali     kaynak yetersizlikleri,

Fırsatlar Tehditler

Turizm:

•     Dört mevsim boyunca farklı rekreatif ve turistik aktivitelere olanak vermesi,

•     Konya, Ankara ve Antalya gibi büyük illere yakinlik,

•     Göl kıyısı boyunca uzanan plajlar. Coğrafi Konumu ve Ulaşımı:

•     Nüfus bakımından il olmaya aday olması.

Alt Yapı, Eğitim, Kültür:

•     Üretilen Ürünlerin ilçede işlenerek tesisleşmenin sağlanması, yatırım faaliyetlerinin istihdamı artırarak İlçenin kalkınmasına olanak sağlayabilecek olması,

•     Meslek Yüksek Okulları’nun bölümleri artırılmak suretiyle genç nüfusun dışarıya göçünün

Turizm:

•      Tesislerin genelde günübirlik kullanıma göre şekillenmesi. Alt Yapı, Eğitim, Kültür:

•      Göl kirliliği,

•      Gölden sulama amaçlı aşırı su çekimi,

•      Kıyı koruma zonunda yapılmaya başlanmış tesisler.

Ekonomi:

•      Makroekonomik istikrarın bozulması,

•      Tarımsal destekleme politikalarının değişme eğilimi ve uluslararası

ticaretin giderek serbestleşmesi,

•      Tarımın yeniden yapılandırılması sürecinde işsizlik ve yoksulluk gibi sosyo-ekonomik olumsuzlukların

Önlenebilecek olması ve kırsal kalkınmanın daha hızlı

sağlanabilecek olması, Ekonomi:

 Yerel halktan zengin olanların bölgeleri için yatırım yapması.

 

artması,

•      Genç ve nitelikli işgücünün kırsal alanlardan göçü, üretken faktörlerin kaybı ve nüfusun yaşlanması,

•      Hızlı kentleşme ve sanayileşme ile gelişen turizm faaliyetlerinin doğal kaynaklar üzerindeki baskısının artması.

3 VİZYON

Gölünü, doğal ve tarihi varlıklarını kullanabilen, marka değerler üretilebilen, kolayca ulaşılabilen mutlu bir kent.”

4 İLÇE İÇİN ÖNCELİKLİ SORUNLARIN ANALİZİ

Sorun 1: Turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilememesi.

 1. Nedenleri:

1.1. Neden 1: Tanıtım eksikliği

1.2. Neden 2: Turizm yatırımları ve altyapısının eksikliği

 1. Sonuçları:

2.1. Sonuç 1: Turizm gelirleri ve turist sayısında istenilen hedeflere ulaşılamaz.

2.2. Sonuç 2: Turizm alanında yeni yatırımlar oluşmaz.

 1. Çözümleri

3.1. Çözüm: Milli park statüsünün yumuşatılması ve daraltılmasının yanında tarihi varlıkların restorasyonu yapılarak bağlantı yollarının kalitesinin yükseltilmesi gerekmektedir.

 1. Faaliyetleri   Faaliyet:
 • İlgili kurum(lar): Karayolları Genel Müdürlüğü, Beyşehir Belediyesi, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü
 • İşbirliği yapılacak kurum(lar): Konya İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı  Nasıl: Devlet yatırımı ile yapılacaktır.
 • Süre: Projeye bağlı olarak süre oluşur.
 • Performans göstergeleri: Konya duble yolunun tamamlanması ve Gembos yolu yapımının sona ermesi

Sorun 2: Av tüfeği sektörü başta olmak üzere sanayideki üretimin markalaşamaması ve ara eleman eksikliği.

Nedenleri

Neden 1: Firma tanıtımının yapılmaması, reklam eksikliği

Neden 2: Meslek liselerinin etkin kullanılamaması

Neden 3: Profesyonel pazarlama sorunu Sonuçları

Sonuç 1: Silah satışında piyasanın gerisinde kalınır. Sonuç 2: Küçük işletmeler ortadan kalkar. Sonuç 3: Rekabet edilemez hale gelinir.

Çözümleri

4.1. Çözüm: Firmaların birleşmesi ve büyümesi, kümelenme ve kooperatifleşmeye geçilmesi, teknik okulların daha etkin hale getirilmesi Faaliyetleri  Faaliyet:

 • İlgili kurum(lar): Av tüfekleri kooperatifleri, BEYSİAD ve silah şirketleri
 • İşbirliği yapılacak kurum(lar): Milli Savunma Bakanlığı, MEVKA, OSB
 • Nasıl: Özel şirket yatırımlarının devlet tarafından desteklenmesi. OSB’de yatırımların kümelenmesi
 • Süre: Proje bağlı olarak süre belirlenir.
 • Performans göstergeleri: Hazırlanacak olan fizibilite raporları Sorun 3: Gölün yönetimi ve korunması sorunu.

Nedenleri

Neden 1: Gölün tek elden yönetilememesi

Neden 2: Gölün kullanımını olumsuz yönde etkilemektedir.

Sonuçları

Sonuç 1: Göldeki canlı hayat olumsuz etkilenir.

Sonuç 2: Gölün ekonomik ve ekolojik olarak verimli kullanılamaması

Çözümleri

Çözüm: Milli park mevzuatında yumuşatılma sağlanmalı ve yeni bir kurum oluşturularak göl tek elden yönetilmelidir. Faaliyetler Faaliyet:

 • İlgili kurum(lar): Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,  DSİ (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü)
 • İşbirliği yapılacak kurum(lar):  Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 • Nasıl: Göl master planı hazırlanacak
 • Süre: Plana bağlı
 • Performans göstergeleri: Yasalarda ve yönetmeliklerde olabilecek değişiklikler Sorun 4: Tarımda ölçek ve çeşitlilik sorunu.

Nedenleri

Neden 1: Arazilerin parçalı olması

Neden 2: Sulama imkânlarının yetersiz olması ve kullanılamaması

Sonuçları

Sonuç 1: Birim alandan yeterli verimin alınamaması

Sonuç 2: Ürün çeşidinin sınırlı kalması

Sonuç 3. İlçede tarımsal sanayi yok olacak ve amatör tarıma dönüş olacaktır.

Çözümleri

Çözüm: Arazi toplulaştırılması yapılmalı, organik tarım teşvik edilmeli, sulu tarıma geçiş yolları oluşturulmalı, yöreye uygun sınırlı meyve türleri belirlenmeli ve buna uygun meyve üretimi sürmesi sağlanması teşvik edilmelidir.

Faaliyetler

Faaliyet:

 • İlgili kurum(lar): Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, DSİ
 • İşbirliği yapılacak kurum(lar): Ziraat Odası Başkanlığı, Sulama Kooperatifleri  Nasıl: Çiftçi arazi toplulaştırma projesine ikna edilmeli, çiftçinin eğitilmesi  Süre: İkna ve eğitime bağlı olacaktır.  Performans göstergeleri:

Sorun 5: Hayvancılık potansiyelinin yeterince değerlendirilememesi.

Nedenleri

Neden 1: Geleneksel yöntemlerle hayvancılık yapılması

Neden 2: Kültür ırkları yerine ekonomik anlamda verimsiz ırkların tercih edilmesi

Sonuçları

Sonuç 1: Hayvancılık gelirlerinin düşük kalması

Sonuç 2: Sektörde yeterli istihdam sağlanamaması besihaneler yerine ev altı ahırları düzeyinde kalınacaktır.

Çözümleri

Çözüm 1: Organize hayvancılık bölgelerinin oluşturulması ile profesyonel

Sağım ve soğutma tesislerinin kurulması Faaliyetleri Faaliyet:

 • İlgili kurum(lar): Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
 • İşbirliği yapılacak kurum(lar): Damızlık Et ve Süt Yetiştiricileri Birlikleri
 • Nasıl: Hayvancılık kredi, sübvansiyon ve desteklerinin artırılması  Süre: Desteğe bağlı
 • Performans göstergeleri: Hayvancılık gelirlerindeki artışlar Sorun 6: Şehircilik ve çevre sorunları.

Nedenleri

Neden 1: İlçedeki trafik ve park sorunu

Neden 2: İmar uygulamalarındaki hatalar

Neden3: Konvoylardan dolayı oluşan ses kirliliği

Sonuçları

Sonuç 1: Düzensiz trafik akışı ve park sorunları

Sonuç 2: Turizm şehrine yakışmayan görüntü ve ses kirliliği

Çözümleri

Çözüm: İlçedeki araçlar için yeterli kapasitede kapalı otopark yapılmalı, İlçede yeni yeşil alan, parklar ve yaşam alanları oluşturulmalı Faaliyetleri  Faaliyet:

 • İlgili kurum(lar): İlçe Belediyesi, MEVKA
 • İşbirliği yapılacak kurum(lar): Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ
 • Nasıl: Kentsel dönüşüm projeleri ve TOKİ vasıtası ile  Süre: Projelere bağlı
 • Performans göstergeleri:

5 İLÇEMİZİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Yapılan anket sonucunda şu özellikler sırasıyla ortaya çıkmıştır:

1) Göl, doğal güzellikler, birçok tarihi eser ve ören yerlerinden oluşan turizm potansiyeli 2) Coğrafi konum

3)    Silah ve mermer sanayi

4)    Göl festivali, su sporları, olta balıkçılığı

5)    Kültürel özellikler

6)    Tarım ve hayvancılık potansiyeli

7)    Üniversite

8)    Su ürünleri

6 İLÇEMİZİ DİĞER İLÇELERDEN AYIRAN BELİRGİN ÖZELLİKLER

Komisyon yapılan anket sonucunda şu özellikleri tespit etmiştir:

1)    Beyşehir Gölü ve doğal güzellikler

2)    Turizm potansiyeli

3)    Tarihi değerler

4)    Zengin taş ve maden rezervi

5)    Silah ve tekstil sanayi

6)    Ulaşım noktasında kavşak durumda olması

7)    Su rezervi ve sulanabilir arazi varlıkları

8)    Hayvancılık potansiyeli

7 İLÇE OLARAK GÜÇLÜ (REKABETÇİ) OLMAK İSTEDİĞİMİZ KONULAR/SEKTÖRLER

1)    Turizm

2)    Eğitim

3)    Spesifik olarak sanayi sektörü (Doğal Taş ve Silah)

8 İLÇEYİ İLGİLENDİREN VE ETKİLEYEBİLECEK KAMU YATIRIMLARI 

1)    Antalya Gembos yolu

2)    Konya-Beyşehir yolu

3)    Konya-Antalya hızlı tren hattı

4)    Eşrefoğlu Cami’sinin UNESCO dünya kültür mirası asıl listesine alınması

5)    Mili park sınırın yeniden belirlenmesi

6)    Göle yat limanı ve su sporları merkezinin kurulması

7)    Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi

[1] İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları, DPT-2004, s 91

[2] İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları, DPT-2004, s 119

Beyşehir

Sohbete Başla
Hoş geldiniz 👋

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?