Cuma, Mayıs 24, 2024
20 °c
Beysehir

ODAMIZ HAKKINDA

Beyşehir TSO Tarihçe

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 23.01.1985 tarih ve (620.2/61) 2834 sayılı izni ile kurulmuştur.

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu odaların görev ve faaliyet alanlarını özetle şöyle tespit etmiştir.

·      Meslek ahlaki ve tesanütünü korumak, Ticaret ve sanayinin genel menfaatlerine uygun surette gelişmesini sağlamak.

·      Ticaret ve sanayi ye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadi ticari ve sınai faaliyetlere ait indeks, istatistikler yapmak, başlıca temel maddelerinin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek,

·      Oda üyelerini işini kolaylaştıracak bazı belgeleri tanzim ve tasdik etmek, meslek faaliyetlerine ait konular hakkında bakanlıklara, illere, belediyelere ve ilgili makamlara tekliflerde ve dileklerde bulunmak.

·      Bölge içindeki ticari teamülleri tespit edip, örf ve adet haline getirmek

·      Ticaret ve sanayi erbabınca uygulanması zorunlu mesleki kararları almak.

·      Mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Bakanlığa bağlı müesseselerce verilecek işlerin odalar tevdi halinde bu görevleri yerine getirmek.

·      Ticaret mallarının vasıf ve keyfiyetinin tayinine yarayıcı laboratuarlar kurmak ve iştirak etmek.

·      Milli Eğitim Bakanlığının izni ve denetiminde Ticaret ve Sanayi kursları açmak ve açılan kurslara yardımcı olmak.

·      Yerel ve Bölge sergileri, panayırlar, umumi mağazalar ve kütüphaneler açmak.

·      İlgililerin talebi halinde: Ticari ve Sınai ihtilaflarda hakem olmak

·      Yetkili Bakanlıkça tayin edilen sahalarda ve alanlarda sanayi siteleri veya organize sanayi bölgeleri kurmak ve yönetmek.

Görüleceği üzere ve yukarıda sıralandığı gibi mevcut yasalar ve teamüller odalara geniş bir yelpaze faaliyet ve görev addetmiştir. Bu görev ve sorumluluğun bilincinde olan Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası gerek üyeleri ve gerekse Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçeleri ve bölgedeki tüm kurum ve kuruluşlarla organik bağlarını artırmak ve daha işlevsel faaliyetler sunmak amacını kendisine görev telakki etmiştir.

GÖREV VE AMAÇLARIMIZ

Genel menfaatlere uygun olarak serbest teşebbüsün gelişmesine özen göstererek, buna engel teşkil eden hususları tespit etmek, bunları bertaraf etmeye çalışmak, serbest teşebbüsün hızla geliştirilmesini temin edecek tedbirleri almak, meslek ahlakını ve tesanütünü korumak, kanunların tanıdığı imkanlar dahilinde gerekli işlemlerde bulunmaktır.

Odamız, üyelerinin mesleki faaliyetlerini sürdürürken ortaya çıkabilecek çeşitli konulardaki sorunları çözümlemeye çalışmanın yanında, genel ekonomi konularındaki görüşlerini ilgili mercilere iletmek konusunda ısrarlı ve takipçi olmaya devam edecektir.

 

Sohbete Başla
Hoş geldiniz 👋

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?