Çarşamba, Temmuz 24, 2024
20 °c
Beysehir

Üyelik Aidatları

Üyelik Aidatları

Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilatı

Oda üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat ve gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsilatı Odamız yetkili birimlerince yürütülmektedir.

Yıllık Aidat Tahakkuku

Yıllık Aidat ve Munzam Aidat tavanı kanunla belirlenir. Her iki aidat da Haziran ve Ekim ayı içinde 2 eşit taksitte Oda veznesine veya banka hesaplarına yatırılmak suretiyle tahsil edilir. Süresi içinde ödenmeyen aidatlara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uyarınca yürürlükte olan oranlarda aylık gecikme zammı uygulanır.

Yıllık Aidat ve Munzam Aidatınızın miktarını Odamızın +90 (332) 512 21 34 No.lu telefonundan öğrenebilirsiniz.

Oda Sicil, Ünvan, Vergi Numaralarını  beysehirto@tobb.org.tr adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

Aidatlarınızı Odamız veznesine yatırabileceğiniz gibi ünvan veya sicil numaranızı belirterek aşağıdaki banka hesaplarına süresi içinde yatırabilirsiniz.

Bankalara yatırırken Oda sicil numarası ve Ünvanınızı dekontta belirtmenizi rica ederiz.

 

Sohbete Başla
Hoş geldiniz 👋

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?