Cuma, Haziran 14, 2024
20 °c
Beysehir

Kollektif Şirket Sicil İşlemleri

Kollektif Şirket Sicil İşlemleri

 1. Ticaret   Sicili   Müdürlüğü’ne hitaben   yazılmış   tüm   şirket   kurucuları   ve yetkililerince imzalanmış dilekçe
 2. Taahhütname 1 adet.
 3.  Kurucular tarafından imzanmış noter onaylı iki adet şirket sözleşmesi
 4. Şirket ünvanı altında hazırlanmış şirket yetkililerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı-Islak İmzalı)
 5. Kimlik Fotokopisi
 6. Şirket Kuruluş Bildirim Formu 3 adet asıl (Yabancı Sermayeli ise 4 adet, işçi çalıştırılıyorsa 5 adet)
 7. Ayni sermaye olması halinde konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 8. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 9. Hükmi şahıs kayıt beyannamesi 1 Adet
 10. Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi. 1 Adet
 11. Oda Sicil servisine verilmek üzere şirketin vergi numarasını gösterir ilgili vergi dairesinden alınmış belge (1 adet)
 12. Kira kontratı veya mülkiyeti şirkete ait ise tapu fotokopisi

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış dilekçe

 1. Tasfiyeye giriş kararı noterden onaylı 2 adet
 2. Tasfiye memuruna ait imza beyannamesi 1 adet
 3. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından seçilmesi halinde görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge
 4. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış dilekçe
 2. Fesih Kararı (Fesih tarihi belirtilecek-noter onaylı- 2 adet)
 3. Sona erme ortaklar kurulu kararına dayanıyorsa bu kararın noter onaylı örneği, Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa, bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği
 4. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı işten ayrılış bildirgesi (Her ortak için 1 adet)
 5. Şirketin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair TSG örnekleri
 6. Tasfiyenin tamamlandığına ilişkin tasfiye memuru raporu 1 adet aslı
 7. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge
 8. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları
 9. Son bilanço

YUKARIDA İSTENİLEN EVRAKLARDAN BİRER ADET ODA SİCİL SERVİSİNE AYRICA VERİLECEKTİR.

KARARLARIN ALTINDA YÖNETİM KURULUNUN T.C. NUMARALARI MUTLAKA YAZILI OLACAK.

Sohbete Başla
Hoş geldiniz 👋

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?