Cumartesi, Haziran 22, 2024
20 °c
Beysehir

Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Odamız tarafından verilen hizmetler için aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

Üyelerin oda sicil dosyasındaki kayıtlarına dayanılarak hazırlanan belgedir. Sicil Kayıt Suretinde üyenin ünvanı, adresi, sermayesi, odaya kayıt tarihi, derecesi, oda ve ticaret sicil numaraları, meslek grubu ve faaliyet kodu, iştigal konusu ve işletmenin ortakları ve temsilcileri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Kayıt sureti Odamızda İngilizce olarak da düzenlenebilmektedir.

Üyelerin oda sicil dosyasındaki kayıtlarına dayanılarak hazırlanan ve faal üye olduklarını gösteren belgedir. Faaliyet Belgesinde üyenin ünvanı, adresi, sermayesi, odaya kayıt tarihi, derecesi, oda ve ticaret sicil numaraları, meslek grubu ve faaliyet kodu, iştigal konusu ve işletmenin temsilcileri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Devlet ihalelerinden yasaklı olup olmadığına dair verilen belgedir.

İhaleler için verilen belgedir.

Üye firmalarımızın iş süreçlerinde kullandıkları çeşitli belgeler üzerine Oda üyelik durumunu gösterir onaylı bir ibarenin Türkçe ve/veya İngilizce olarak eklenmesidir.

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca İş makineleri: Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan, iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş, karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

Söz konusu araçların tescil işlemleri Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından yapılmaktadır. Anılan mevzuat kapsamında iş makinası sahipleri iş makinalarının satın alınmasına ilişkin fatura tarihinden itibaren üç ay; devişr sureti ile enilkimiş ise Noter Satış ından itibaren en geç bir ay içinde firmanın bulunduğu yer ticaret ve Sanayi Odası na tescil ettirmekle yükümlüdür. Tescil işlemleri TOBB Trafından Hazırlanan ”İş Makinelerinin Tescili İle İlgili Esaslar” a uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

 

Kalfalık ya da Ustalık Belgesi almak için, Çıraklık Eğitim Merkezi tarafından verilen Geçmiş Hizmet Belgelendirme Formu üzerinde ilgili firmanın iştigal konusu ve üyelik durumunu gösterir ibarenin onaylanmasıdır. (Ücretsiz olarak onaylanır.)

Üyelerin talep etmesi halinde düzenlenir. Bu levhada üyenin unvanı, Oda sicil numarası, kayıt tarihi ve Odamıza kayıtlı olduğunu belirtir ibareler yer almaktadır.

Sohbete Başla
Hoş geldiniz 👋

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?