Cumartesi, Haziran 22, 2024
20 °c
Beysehir

Limited Şirket

Limited Şirket Sicil İşlemleri

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Şirketin temsil ve ilzamına yetkili olanların şirket unvanı altında  Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı üçer imzalarını ihtiva eden imza beyannamesi (Tescil talepnamesi)
 4. Ticaret Sicili Müdürlüğünün incelemesinden geçmiş ve Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden tasdikli ıslak imzalı şirket sözleşmesi.
 5. Dışardan atanan şirket müdürü var ise görev kabul beyanı
 6. Yabancı ortak var ise Pasaportun Tercümeli ve noter onaylı sureti 1 Adet
 7. TURMOB sözleşmesi fotokopisi2 adet
 8. Çalışacak işçi var ise E-Bildirge Sözleşmesi
 9. Ortakların Kimlik Fotokopisi
 10. Ortakların İkametgah Belgeleri

 

YABANCI ORTAK VAR İSE TÜM EVRAKLARDAN BİRER ADET FOTOKOPİ HAZIRLANACAK.

KURULUŞ İŞLEMLERİNDE FİRMANIN AMAÇ KONUSUNA UYGUN OLARAK NACE KODLARI BELİRLENMELİ VE MERSİSE GİRİLMELİ VE BUNLARDAN BİRİSİ ANA FAALİYET KONUSU OLARAK SEÇİLMELİDİR.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Son düzenleme ile artık kişinin ayırt etme gücünün bulunmadığı konusunda tereddütte kalınırsa, kişinin okur-yazar olmaması ve ya Türkçe bilmemesi, sağır, dilsiz ve görme engelli olması durumunda şirket sözleşmesi ve imza beyannamesi müdürlüğümüzce tasdik edilecektir. Bu kapsamda

 1. Kişinin ayırt etme gücünün bulunmadığı konusunda tereddüt te kalınırsa yetkili makamlardan şahsın ayırt etme gücünü haiz olduğuna ilişkin belge istenecektir.
 1. Kişinin okur-yazar olmaması durumunda; 2 tanık ile birlikte mühür veya bir alet yada parmak izi kullanmak suretiyle imza alınarak evraklar hazırlanacaktır.
 1. Kişinin Türkçe bilmemesi durumunda; bir tercüman eşliğinde imza alınarak evraklar hazırlanacaktır.
 1. Kişinin Sağır, dilsiz ve görme engelli olması durumda;

Sağır ve dilsizler bakımından işaret dilinden anlayan bir tercüman

Görme engelliler için iki tanık ile beraber

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne getirilmesi gerekmektedir.

NOT1: Şirket müdürü 2 ve daha fazla kişiden oluşacak ise bunlardan bir tanesinin müdürler kurulu başkanı olarak atanması gerekmektedir.

NOT2: Dışarıdan şirket müdürü atanacak ise yeni TTK’ya göre tek başına atanamaz, ortaklardan birisi ile beraber münferit yada müşterek yetki verilebilir.

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Noter onaylı Adres Değişikliği Kararı (2 Adet)

 

NOT : Müdürlüğümüze yapılacak ADRES DEĞİŞİKLİĞİ tescil başvurularında; ilk olarak adres bilgisinin MERSİS’ten Ulusal Adres Veri Tabanı(UAVT)’ye uygun olarak alınması ve karara MERSİS’ten UAVT’ye göre alınmış olan adresin yazılması gerekmektedir.

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Ortaklar tarafından imzalanmış tadil tasarısı (2 Adet)
 4. Tadil Tasarısı ile ilgili tadil kararı (Noter onaylı 2 Adet)
 5. Unvan değişikliği varsa yeni ünvana göre imza beyanı
 1. DİLEKÇE
 2. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Bilgi Sistem Şube Müdürlüğü’nden Alınacak; Adres Değişikliğinin Belediye Tarafından Yapıldığına Dair Yazısının Aslı (1 Adet Asıl 1 Adet Fotokopi)

Not: Belediye Adres Değişikli yazısının konu kısmı Adres Değişikliği olacaktır. Adres tespiti konulu yazılar kabul edilememektedir.

BİRLEŞME için Tıklayınız.

BÖLÜNME İçin Tıklayınız.

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Tasfiyeye giriş ve Tasfiye Memurlarının yetki kararı (noter Onaylı 2 Adet)
 4. Tasfiye memuru veya tasfiye memurlarına ait tasfiye halindeki unvan altında üçer imzayı taşıyan imza beyannamesi (Ticaret Sicil Müdürlüğü huzurunda imzalanacak)
 5. Tasfiye’ye giriş bilançosu tasfiye tarihi itibarı ile, imzalı ve kaşeli 2 adet
 6. ilan formu kaşe ve imzalı
 7. Ortak dışından atanan Tasfiye Memuru var ise görev kabul yazısı
 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Tasfiyenin tamamlanmasına ilişkin genel kurul (fesih) kararı noter onaylı 2 adet (3. ilanın üzerinden 6 ayı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.)
 4. Tasfiye sonu sıfırlanmış fesih bilançosu imzalanmış 1 adet
 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Tasfiyeden dönüşüne dair ortaklar kurulu kararı (noter tasdikli 2 adet)
 4. Şirketin tasfiyesine başlamadığı ve sermayesinin 2/3’ nün korunduğuna dair Tasfiye memuru raporu (2 Adet aslı)
 5. Tasfiyeden dönüş bilançosu kaşe ve imzalı 1 adet
 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Hisse Devir Kararı (noter onaylı 2 Adet)
 4. Hisse Devir Sözleşmesi (2 Adet noterden)
 5. Devir alan ve ya devreden ortağın Pay Defterindeki sayfasından fotokopi (2 Adet)
 6. Yeni ortağın ;
 7. Kimlik Fotokopisi (2 Adet)
 8. İkametgah Belgesi (2 Adet)

Yabancı Ortak var ise ;

 1. Pasaportun Tercümeli ve noter onaylı sureti (2 Adet)
 2. Yabancı T.C. Kimlik Numarası var ise; müdürlüğümüz tarafından MERSİS’e herhangi bir tanımlama yapılmasına gerek olmaksızın Yabancı T.C. Kimlik Numarası ile girilmelidir.
 3. Yabancı T.C. Kimlik Numarası yok ise; yabancı kişinin MERSİS sistemine müdürlüğümüzce tanımlanabilmesi için; öncelikle şahsın Vergi Dairesinden Vergi Numarasını ve Adresini gösterir yazı ve Türkçe Tercümeli Pasaport ile birlikte müdürlüğümüzün MERSİS Birimine başvuru yapılması gerekmektedir.
 4. Kararlarda ve Hisse Devir Sözleşmesinde “yabancı ortağa kendi dilinde tercüme edilmiştir.” Kaşesinin bulunması gerekmektedir.

Vefat nedniyle Hisse Devri

 1. Vefat Durumunda Öncelikli Olarak Veraset İlamı Çıkarılmalı Ve Vefat Eden Şahsın Şirketteki Hisseleri Verisler Üzerine Geçirilmelidir. Daha Sonrasında Varisler Ortaklıktan Çıkacaklarsa Hisse Satış Kararı Alınmalı, Şirket Kapatılacaksa Tasfiye Kararı Alınmalıdır.
 2. Veraset ilamı Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı sureti (2 Adet)
 3. Noter Onaylı Hisse İntikal Kararı (2 Adet)

Not 1: Karar tarihi Veraset İlamından sonraki bir tarih olmalı ve ya aynı tarih olmalı ve veraset ilamına göre gerçekleşen son ortaklık yapısının kabülüne dair olmalıdır.

Not 2: Veraset ilamı neticesinde 25 TL ve katlarına tekabül etmeyecek olan (buçuklu) hisseler varsa bunlar için varisler tarafından MÜŞTEREK TEMSİLCİ seçilmeli alınacak kararlarda MÜŞTEREK TEMSİLCİNİN de imzası bulunmalıdır.

 1. Varisler arasında 18 yaşından küçükler var ise Mahkemeden bu kişiyi temsil için KAYYIM atanmalıdır.

Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması (TTK madde 367-371- 629 )

Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı ile Limited Şirketlerde ise Genel Kurul Kararı ile alınabilecektir.
Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer, Kanunun deyimiyle “temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları”,  mutlaka TTK 367’de bahsi geçen ve yetki sınırının belirlenmiş olduğu bir iç yönergenin hazırlanarak,  Anonim şirketlerde yönetim kurulu kararı, limited şirketlerde ise temsile yetkili müdürler (sınırsız yetkili müdürler) kurulu kararı ile kabul edilerek tescili sonrasında veya eş zamanlı atanabilecektir.

İzlenecek yol aşağıda anlatıldığı gibidir;
1-) Müdürler kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda esas sözleşmede bir hüküm bulunmasına bağlıdır. Esas sözleşmede bu konuda bir madde yoksa öncelikle esas sözleşme değişikliği yapılarak tescil ettirilmelidir.

ESAS SÖZLEŞME de bulunması gereken hüküm örnekleri için tıklayınız

Esas sözleşme tadili, iç yönerge ile eş zamanlı olarak ta tescil ve ilan edilebilir.

2-) Limited Şirketlerde temsile yetkili Müdürler (sınırsız yetkili müdürler) Kurulu Kararı ile tarih ve sayısı olan sınırlı yetki çerçevesini belirleyen bir iç yönerge (Noter onaylı karar ekinde) kabul edilerek tescil ve ilan edilecektir. (iç yönerge metninin her sayfasında karara katılan müdürler kurulu üyelerinin imzası bulunmalıdır)
3-) İç yönergede, sadece Ünvanlar ve bu ünvanların yetki çerçevesinden bahsedilecek. Belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır.

4-) İç yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak Anonim Şirketler de Yönetim Kurulu Kararı, Limited Şirketler de Genel Kurul Kararı ile belirlenecektir.

NOT:  Şirket kayıtlarında tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılması veya mevcut iç yönergeye ilavelerin yapılacak olması halinde, ayrı tarih ve sayı ile düzenlenmiş yeni bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun veya Bağımsız Denetçinin Tescili İçin Gerekli Belgeler

Bağımsız denetime tabi bir anonim veya limited şirket olmak.

Aşağıda bağımsız denetim kuruluşunun veya denetçinin tesciline ilişkin olarak istenilen belgeler, bağımsız denetime tabi olan şirketler içindir. TTK. nun 397 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükmü uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketler, 23 Ocak 2013  tarih ve  28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiştir. 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”la bağımsız denetime tabi şirketlerin kriterlerinde değişiklik yapılmıştır. Anılan Bakanlar Kurulu kararına göre bağımsız denetime tabi olmayan (TTK. nun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamı dışında kalan) anonim şirketler, denetlenmelerine ilişkin TTK. 397/5’ te anılan yönetmelik çıkarılıncaya kadar, bağımsız denetçi seçip tescil ettiremeyecektir:

1- Dilekçe (Bağımsız denetime tabi şirket yetkilisi tarafından imzalı)

2- Denetim Kuruluşu veya Denetçinin Seçimine İlişkin Genel Kurul Kararı  (Noter onaylı 2 adet)

Bağımsız denetime tabi şirketlerde denetim kuruluşu veya denetçi kural olarak şirket genel kurulunca seçilir. Denetçinin şirket genel kurulunca veya kuruluşta şirket sözleşmesi ile seçilmiş olması gerekir. Denetçinin, her faaliyet dönemi için, faaliyet döneminin dördüncü ayının sonuna kadar ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Aksi taktirde denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanır. Seçimden sonra yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini tescil ettirir. Ancak, kuruluşta denetçi şirket sözleşmesi ile seçilebilir. Şirket sözleşmesi ile denetçinin seçilmemesi halinde ise ilk hesap dönemi bitmeden genel kurul tarafından seçilerek tescil ettirilmesi zorunludur.

3- Diğer Genel Kurul Evrakları

Hazır bulunanlar listesi, varsa bakanlık temsilcisi raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu, genel kurulu çağrıya ilişkin gazete ve benzeri diğer belgeler.

4- Bağımsız Denetim Kuruluşu veya Denetçi tarafından TTK 400. Maddesinde Gösterilen Denetçinin Bağımlılık Hallerinden Herhangi Birisinin Bulunmadığına Dair Bağımsızlık Beyanı (Denetim kuruluşu/denetçi tarafından imzalı)

NOT: Denetçinin veya denetim kuruluşunun adı ve soyadı veya unvanı, kimlik numarası veya sicil numarası, yerleşim yeri veya merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi de tescil edileceğinden denetçi beyanında ayrıca bu bilgilerin de yer alması gerekmektedir. (TSY Madde 108/6)

5- Bağımsız Denetim Kuruluşu veya Denetçi tarafından görevi kabul ettiğine ve şirketle denetçi arasında yapılan denetim sözleşmesinin akdedildiğine ilişkin yazılı beyan (Denetim kuruluşu/denetçi tarafından imzalı)

6- Mahkeme Kararı (Aslı veya adli onaylı örneği)

Bağımsız denetime tabi şirketlerde faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanır. Yine, seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal olunması, butlanı veya denetçinin kanuni sebeplerle veya diğer herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hallerinde, denetçi anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdürün, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine mahkemece atanır. Makemenin kararı kesindir. Denetçinin mahkeme tarafından atanması halinde karar Müdürlüğe verilir.

 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Anasözleşme 4.Maddesi Tadil Tasarısı (2 Adet)
 4. Tadil Tasarısı Kararı (noter onaylı 2 adet)
 5. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınacak Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 111’nci maddesi gereğince tanzim edilen belge
 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Yetki Kararı (Noter Onaylı 3 Adet)
 4. İmza Beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda imzalanacak)
 5. Ortak dışından atanan şirket müdürü var ise görev kabul yazısı
 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Sermaye artırımı ile ilgili tadil kararı (noter onaylı 2 adet)
 4. Ortaklar tarafından imzalanmış tadil tasarısı (2 adet)
 5. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu, tespiti yapan YMM veya SMMM’nin Faaliyet Belgesi Fotokopisi.
 6. Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan müdürler kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise müdürler kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, 5.bendte belirtilen rapor aranmaz.
 7. Ayni sermaye artırımı varsa devralınacak işletmeler ve ayni hakların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları. Aslı ve Mahkeme tarafından atanan bilirkişiye ait atama kararı fotokopisi 1 adet. (Gayrimenkul-araç gibi ayni sermaye ilavesi olan durumlarda ilgili müdürlüğe bildirim yapılabilmesi için bildirim yapılacak müdürlük sayısı kadar ilave rapor fotokopisi düzenlenmelidir.)
 8. Konulacak ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı. 1 Adet
 9. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge. 1 Adet
 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Sermayenin azaltılmasına ilişkin müdürler kurulu raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair kararın bulunduğu genel kurul kararı (noter onaylı 2 adet)
 4. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir müdürler kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (2 adet)
 5. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporu veya denetime tabi şirketlerde şirket denetçisi raporu, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde ise YMM raporu (2 adet)
 6. Şirket esas sözleşmesinin sermaye maddesi tadil metni (2 adet)
 7. Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında değil de başka bir sebeple azaltılıyorsa,
 8. Genel kurul da sermaye azaltımına karar verildiği takdirde;
 9. a) Şirket alacaklılarına, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesini istemelerine dair çağrıya ilişkin olarak, yedişer gün ara ileüç defa yapılan ilanların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri(Üçüncüsü tescilden en az iki ay önce yayımlanmış “üç ilan” gazetesi, her üçünden 2’ şer adet)
 10. b) Bilinen alacaklılara yapılan çağrı mektupları (2’ şer adet suret)
 11. c) Beyanda bulunan alacaklıları gösteren alacaklılar listesi(müdürler kurulu tarafından imzalı 2 adet)
 12. d) Şirketten alacaklı olduğunu beyan eden alacaklıların alacaklarının ödendiğiveya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri (müdürler kurulu tarafından imzalı 2 adet)
 13. e) Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranındaazaltılmıyorsa ve beyanda bulunan alacaklı da yoksa, beyanda bulunan alacaklı olmadığına dair müdürler kurulu beyanı (müdürler kurulu tarafından imzalı 2 adet)
 1. Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılıyorsa,
 2. a) Alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmiş olduğuna dair  genel kurulu kararı(noter tasdikli, 2 adet)
 3. b) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde, sermayenin üçte biri ile yetinileceğine dair genel kurul kararı
 4. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Vekaletname (noter onaylı 2 adet)
 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Şubenin açılmasına dair ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 2 adet) Kararda Şubenin Ünvanı, Şubenin Adresi, Şubeye sermaye ayrılıp ayrılmayacağı ve Şube yetkilisi bilgileri bulunmalıdır.
 4. İmza Beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda imzalanacak)
 5. Şirketin merkezine ait vergi levhasının fotokopisi 2 adet
 1. MERSİS BAŞVURUSU
 2. DİLEKÇE
 3. Şube kapanış kararı (Noter Onaylı 2 Adet)
 1. Tescil Talebiyle ilgili dilekçe. (Ticaret Sicili için ayrı Oda Sicil için ayrı)
 2. Genel kurul tarafından onaylanmış tür değiştirme planı. (2 Adet)
 3. Tür değiştiren şirketin denetime tabi olması halinde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço veya gerektiğinde ara bilanço.
 4. Tür değiştirmeye ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği.
 5. Yeni türün tesciline ilişkin gerekli belgeler. (Bkz. Şahıs Kuruluşunda istenen evraklar)
 6. Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına, şirket özvarlığının tespitine ilişkin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile SMM/YMM’ye ait faaliyet belgesi. ( 2 Adet asıl ve bildirim yapılacak mercii sayısı kadar da fotokopi eklenmelidir.) Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ise; bu hususların olmadığını belirten ortaklar beyanı. (9. Madde deki beyana ilave edilebilir.)
 7. Tür değiştiren şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan.
 8. Ticaret şirketinin paylarının ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişilere devredildiğini ispatlayıcı belgeler.
 9. İnceleme hakkını (Tür değiştirme planını, Tür değiştirme raporunu ve Son 3 yılın finansal tablolarını varsa ara blançoyu genel kuruldan 30 gün önce) tüm ortakların kullanımına sunulduğuna dair ortaklar beyanı. (9. Madde deki beyana ilave edilebilir.)
 10. Tür değiştirme raporu. (Tüm ortakların onaylamasi halinde küçük ve orta ölçekli şirketler (KOBİ) tür değiştirme raporu düzenlenmesinden vazgeçebilirler.  Tür değiştirme raporu düzenlemekten vazgeçen şirketler için vazgeçtiklerine dair ortaklar beyanı (4 Adet)

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ (LİMİTEDDEN ANONİM ŞİRKETE) için Tıklayınız.

 

Sohbete Başla
Hoş geldiniz 👋

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?