Cumartesi, Haziran 22, 2024
20 °c
Beysehir

Raporlar

Kapasite Raporu


Bilgileri İndirmek İçin Tıklayın (.doc)


İSTENİLEN BELGELER

 1. Kapasite Raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair aslı imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi.
 2. Mal sahibi ise işyerinin tapusu, tapu belgesi alınmamışsa; Organize Sanayi Bölgelerinde Tapu Tahsis belgesi sureti.
 3. Kapasite Raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SGK onaylı belge ve SGK numarası.
 4. İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı sermaye kıymetleri.
 5. İşyerindeki makine ve teçhizatın firmanın mülkiyetinde olup olmadığının tespiti için, mali müşavir onaylı makine teçhizat demirbaş listesi.
 6. Bina, işyeri ve makinelere ilişkin kira sözleşmesi.
 7. Maden ruhsatı veya rödovans sözleşmesi.
 8. Kalite Belge ve sertifikaların listesi.
 9. Elektrik Faturası
 • Kayıtlarda yer almayan makineler dikkate alınmaz.
 • Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.
 • Bir işyerinde kapasite raporu düzenlenebilmesi için makinelerin işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gerekir.

 

Ürünlere ilişkin değer, menşe, cins, durum tespiti gibi çeşitli konularda resmi mercilerin talepleri üzerine gerekli bilirkişi incelemesi yaptırılır. Firmaların talepleri üzerine çeşitli mevzuatta öngörülen veya Beyşehir Ticaret Odası’nın görevleri arasında bulunan konularda da bilirkişi incelemesi yaptırılıp ilgililere tasdikli rapor suretleri verilir. Bilirkişi Raporu ücrete tabi olup, ücret konuya göre değişiklik göstermektedir.

ÜLKELERE GÖRE İHRACAT BELGELERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

Üyelerin ihracatla ilgili Menşe şahadetnamesi, Form A, A.TR ve EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, İhracat Faturası, çeki listeleri vesair ihracat evrakları tasdik edilir. Tasdik edilen evrakların bir nüshası veya fotokopisi arşivlenmek üzere alınır. Her ihracat işleminde fatura onayı istenmese dahi, Odanın kendi kayıtları için faturanın fotokopisi istenir. A.TR Belgesinin tasdikinde eşyanın menşeine ilişkin bir taahhütname alınır.
Avrupa Birliği ülkelerine yapılan sanayi ürünleri ya da işlenmiş tarım ürünleri ihracatında gümrük indirimi veya muafiyetinden faydalanmak için doldurulur. Bu ülkeler; Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika, İsveç, Finlandiya, Avusturya, Portekiz, İspanya, Yunanistan, İrlanda ve Danimarka’dır.

A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlenebilmesi için ihraç eşyasının Serbest Dolaşımda bulunması gerekir. Serbest Dolaşımdaki Eşya; Türkiye veya Topluluk menşeli olan veya üçüncü ülke menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı ifade etmektedir. İşlenmiş Tarım Ürünleri, Tarife cetvelinde yanlarında (+TAR) ibaresi bulunan mallar olarak belirlenmiştir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası
EFTA ülkeleri olan, İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan İsrail, Macaristan, Romanya Bulgaristan, Makedonya, Polonya, Litvanya, Estonya, Letonya, Slovenya, Çek ve Slovak Cumhuriyetleri ile yapılan karşılıklı ticarette gümrük indirim veya muafiyetinden yararlanmak için doldurulur. EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenebilmesi için eşyanın 18 Ocak 2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Menşe Yönetmeliği ve ilgili ülkelerle imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları protokollerinde yer alan hususlara göre ya Türk menşeili olması ya da belirtilen kurallar çerçevesinde Türk Menşei kazanmış olması gerekmektedir. Avrupa Birliği ülkelerine Tarım ürünleri ihracatında, eğer mal Türk menşeili ise yine EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Tarım ürünleri Tarife cetvelinde yanlarında (T) ibaresi bulunan mallardır.

FORM-A (Özel Menşe Şahadetnamesi)
Genel preferanslar sistemine dahil Japonya, Yeni Zelanda, Kanada, Avusturalya, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna’ya yapılacak Türk menşeli malların ihracatında bu ülkelerin uyguladığı gümrük indirimi/muafiyetinden yararlanabilmek için doldurulan bir belgedir. İhracat Rusya Federasyonu, Japonya, Beyaz Rusya ve Ukrayna’ya yapılıyorsa Form A özel menşe şahadetnamesinin, Oda tasdikinden sonra, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine’de (Mithatpaşa cad. No:18/3 Kızılay-ANKARA veya Batı Karadeniz Bölge Müdürlğü Cumhuriyet Mey. Özel İdare İşhanı KA-2 SAMSUN) resmi tasdikinin yaptırılması gerekir.

Sohbete Başla
Hoş geldiniz 👋

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?