Cumartesi, Haziran 22, 2024
20 °c
Beysehir

HİZMETLERİMİZ

Hizmetlerimiz

Odamız tarafından verilen hizmetler için aşağıdaki başlıklara tıklayınız.
Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.

Üyelerin oda sicil dosyasındaki kayıtlarına dayanılarak hazırlanan belgedir. Sicil Kayıt Suretinde üyenin ünvanı, adresi, sermayesi, odaya kayıt tarihi, derecesi, oda ve ticaret sicil numaraları, meslek grubu ve faaliyet kodu, iştigal konusu ve işletmenin ortakları ve temsilcileri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Odamızdan talep edebilirsiniz.

Üyelerin oda sicil dosyasındaki kayıtlarına dayanılarak hazırlanan ve faal üye olduklarını gösteren belgedir. Faaliyet Belgesinde üyenin ünvanı, adresi, sermayesi, odaya kayıt tarihi, derecesi, oda ve ticaret sicil numaraları, meslek grubu ve faaliyet kodu, iştigal konusu ve işletmenin temsilcileri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Odamızdan talep edebilirsiniz

İhale işlemlerinde kullanılmak üzere düzenlenmektedir. Talep edilen ihale tarihi belge üzerinde belirtilerek belge verilmektedir.

4734 sayılı ihale kanunun 10.maddesinin (g) bendine istinaden düzenlenen belgedir.

Şirketlerin ortaklarını ve ortakların hisse payını gösteren belgedir.

İlgili kurum ya da kuruluşlara verilmek üzere şirket ya da gerçek kişi firmalara ait Ticaret Sicil Gazetelerinin Oda Sicil Servisi tarafından onaylanmış şekilde verilmesidir.

Şirket ya da gerçek kişi firmalarınca sicil dosyalarından talep edilecek her hangi bir belge onaylı olarak verilebilmektedir.

Üyelerin talep etmesi halinde düzenlenir. Bu levhada üyenin unvanı, Oda sicil numarası, kayıt tarihi ve Odamıza kayıtlı olduğunu belirtir ibareler yer almaktadır

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca İş makineleri: Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan, iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş, karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

Söz konusu araçların tescil işlemleri Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından yapılmaktadır. Anılan mevzuat kapsamında iş makinası sahipleri iş makinalarının satın alınmasına ilişkin fatura tarihinden itibaren üç ay; devişr sureti ile enilkimiş ise Noter Satış ından itibaren en geç bir ay içinde firmanın bulunduğu yer ticaret ve Sanayi Odası na tescil ettirmekle yükümlüdür. Tescil işlemleri TOBB Trafından Hazırlanan ”İş Makinelerinin Tescili İle İlgili Esaslar” a uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Sohbete Başla
Hoş geldiniz 👋

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?