Cumartesi, Haziran 22, 2024
20 °c
Beysehir

Kooperatif

Kooperatif Sicil İşlemleri

 1. Mersis Başvurusu
 2. Dilekçe
 3. Adres değişikliği ile ilgili Noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı (2 Adet)
 4. Ana sözleşme değişikliğine dair bakanlık izin yazısı
 5. Genel Kurul Evrakları
 1. Mersis Başvurusu
 2. Dilekçe
 3. Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noter Onaylı 3 Adet)
 4. Yönetim Kurulu Görev dağılımı ve Yetki Kararı (Ticeret Sicili Müdürlüğü’nce onaylı)
 5. İmza Beyanı (Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda imzalanacak)
 6. Hazirun Cetveli (2 Adet)
 7. Yönetim Kurulu Gündem kararı fotokopisi (2 Adet)
 8. Bakanlık Temsilcisi atama yazısı
 9. Bakanlık Temsilcisi Raporu
 10. İlan Tutanağı
 11. Vekaleten katılım olması durumunda vekaletname asılları
 1. Dilekçe
 2. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Bilgi Sistem Şube Müdürlüğü’nden Alınacak; Adres Değişikliğinin Belediye Tarafından Yapıldığına Dair Yazısının Aslı (1 Adet Asıl 1 Adet Fotokopi)

Not: Belediye Adres Değişikli yazısının konu kısmı Adres Değişikliği olacaktır. Adres tespiti konulu yazılar kabul edilememektedir.

 1. Mersis Başvurusu
 2. Dilekçe
 3. Unvan değişikliği ile ilgili noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 Adet)
 4. Ana sözleşme değişikliğine dair bakanlık izin yazısı
 5. Genel Kurul evrakları
 1. Mersis Başvurusu
 2. Dilekçe
 3. Amaç konu değişikliği ile ilgili noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 Adet)
 4. Ana sözleşme değişikliğine dair bakanlık izin yazısı
 5. Genel Kurul evrakları
 1. Mersis Başvurusu
 2. Dilekçe
 3. Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noter Onaylı 3 Adet)
 4. Bakanlık Temsilcisi atama yazısı
 5. Bakanlık Temsilcisi Raporu
 6. Yönetim Kurulu Tasfiyeye giriş ve Tasfiye Memurlarının yetki kararı (noter Onaylı 2 Adet)
 7. İmza Beyanı (Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda imzalanacak)
 8. Tasfiyeye giriş bilançosu
 9. Diğer Genel kurul evrakları
 1. Mersis Başvurusu
 2. Dilekçe
 3. Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noter Onaylı 3 Adet)
 4. Yönetim Kurulu Fesih Kararı (Noter Onaylı 2 Adet)
 5. Bakanlık Temsilcisi atama yazısı
 6. Bakanlık Temsilcisi Raporu
 7. Diğer Genel Kurul evrakları
 1. Mersis Başvurusu
 2. Dilekçe
 3. Genel kurul toplantı tutanağı noter tasdikli 1 adet (Tasfiyeden dönüş kararı ve yeni yönetim kurulu seçimini içeren)
 4. Kooperatifin tasfiyesine başlanılmadığına dair Tasfiye Kurulu raporu 1 adet aslı
 5. Taahhütname 1 adet
 6. Yönetim kuruluna ait yetki kararı ticaret sicili müdürlüğü tasdikli 1 adet
 7. İmza beyannamesi 1 adet (Islak İmzalı)
 8. Tasfiyeden dönüş bilançosu kaşe imzalı 1 adet (genel kurul tarihli)
 9. Diğer genel kurul evrakları
 1. Mersis Başvurusu
 2. Dilekçe
 3. İlgili Bakanlığın veya ilgili İl Müdürlüğü’nün izin şerhini ihtiva eden ve Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı anasözleşme
 4. İlgili Bakanlık İl Müdürlüğü’nün kooperatif kuruluşuna dair izin yazısının 1 aslı, 1 fotokopisi
 5. Kooperatif sermayesinin 1/4’ünün yönetim kurulu üyelerinden birisinde toplandığına dair tüm ortaklar tarafından imzalanmış yazı 1 adet
 6. İmza Beyanı (Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda imzalanacak)
 7. Kurucuların nüfus cüzdanı suretleri.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Son düzenleme ile artık kişinin ayırt etme gücünün bulunmadığı konusunda tereddütte kalınırsa, kişinin okur-yazar olmaması ve ya Türkçe bilmemesi, sağır, dilsiz ve görme engelli olması durumunda şirket sözleşmesi ve imza beyannamesi müdürlüğümüzce tasdik edilecektir. Bu kapsamda

 1. Kişinin ayırt etme gücünün bulunmadığı konusunda tereddüt te kalınırsa yetkili makamlardan şahsın ayırt etme gücünü haiz olduğuna ilişkin belge istenecektir.
 2. Kişinin okur-yazar olmaması durumunda; 2 tanık ile birlikte mühür veya bir alet yada parmak izi kullanmak suretiyle imza alınarak evraklar hazırlanacaktır.
 3. Kişinin Türkçe bilmemesi durumunda; bir tercüman eşliğinde imza alınarak evraklar hazırlanacaktır.
 4. Kişinin Sağır, dilsiz ve görme engelli olması durumda;

Sağır ve dilsizler bakımından işaret dilinden anlayan bir tercüman

Görme engelliler için iki tanık ile beraber

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne getirilmesi gerekmektedir.


DİKKAT !!!

KOOPERATİF KURULUŞLARINDA GEÇİCİ BİR YÖNETİM KURULU OLUŞTURULARAK; İLK GENEL KURULA KADAR ŞEKLİNDE SÜRE BELİRLENMELİ VE DAHA SONRA EN KISA SÜREDE GENEL KURUL YAPILARAK YENİ YÖNETİM KURULU SEÇİLMELİDİR.

Sohbete Başla
Hoş geldiniz 👋

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?