Cumartesi, Haziran 22, 2024
20 °c
Beysehir

Dernek

Dernek

DERNEK TESCİL İŞLEMLERİ

Dernek Tescil İşlemleri İçin Aşağıdaki Başlıklara Tıklayınız.

Dilekçe Örneği

1. DİLEKÇE
2. Derneğin unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; işletmeyi temsile yetkili kılman kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi
3.İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş ve ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi (1 adet asıl)
4.Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge
5.Dernek tüzüğünün aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği (1 adet)
6.Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararı (2 adet)
7.İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili organ kararı (2 adet noter onaylı)
8.Derneğin bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge
9.Dernek yönetim kurulu üyeleri haricinde atanan yetkili var ise görevi kabul ettiğine dair beyanı

1.DİLEKÇE
2. Karar (2 Adet)
3. Yeni yetkili var ise karara göre imza beyannamesi (1 Adet Asıl)
4. Dernek yönetim kurulu üyeleri haricinde atanan yetkili var ise görevi kabul ettiğine dair beyanı

1.DİLEKÇE
2.Derneğin yetkili organı tarafından alınmış karar (2 adet noter onaylı)
3.işletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyanı (1 adet)

Sohbete Başla
Hoş geldiniz 👋

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?